Nytt funn Åpen Yngelråte
-05-07-2017
I forbindelse med gjennomføring av overvåkingsprogrammet kan Mattilsynet melde om at det er gjort et nytt funn av Åpen Yngelråte. Funnet er gjort etter uttak av en miljøprøve (svaberprøve) i lokaler knyttet til drift av en bigård i Grimstad. Prøven ga et svakt positivt utslag. Metoden som benyttes er svært sensitiv, og utgjør et viktig verktøy i bekjempelsen av sykdommen.
Dette er den eneste positive prøven for Melissococcus plutonius så langt i 2017.

>>les mer

Sommertid ved sekretariatet
-29-06-2017
I tiden fram til 14. august blir det lavere bemanning på kontoret.
Telefonen er hovedsakelig bemannet mandag til torsdag fra kl 0900 til 1500. Telefonen kan bli stengt enkelte dager hvis kontoret er ubemannet.
I tillegg til ferieavvikling foregår det mye feltarbeid og annen aktivitet utenom kontoret i sommer. Hvis du ønsker å stikke innom bør du avtale tid på forhånd, slik at du er sikker på å treffe den du ønsker å prate med.

Vi ønsker alle en riktig god sommer.
Falsk voks i Sverige
-28-06-2017
Det er oppdaget forfalsket voks i Sverige. En gruppe birøktere har importert byggevoks fra Kina. Da biene begynte å bygge ut tavlene fikk de problemer med at tavlene kollapset. Prøver viste at byggevoksen var forfalsket.

Norges Birøkterlag advarer på det sterkeste mot å kjøpe voks fra utlandet. Det er stor risiko for å kjøpe forfalsket voks og/eller voks som inneholder medisiner eller sprøytemidler. Ta vare på den unike, rene voksen som vi har i Norge. Voks er en begrenset ressurs. Ta vare på all voks fra bikuben og send det til omsmelting. Bruk kun norsk voks i dine kuber!

Les mer hos Sveriges Biodlares Riksförbund

>>les mer

Økning i tilskuddet
-27-06-2017
Stortingsflertallet bestående av Høyre, FrP og Venstre vedtok 16. juni en jordbruksavtale med ei ramme på 625 millioner kroner, og de gav partene i jordbruksforhandlingene i oppgave å fordele midlene. I tillegg er det fordelt 130 millioner kroner fra kapitalen i Landbrukets utviklingsfond i 2018. Jordbruksorganisasjonene og staten har nå blitt enige, og for norske birøktere en den største seieren en økning i produksjonstilskuddet på kr. 50 som gir 473 pr. kube. Hvorvidt "definisjonen på en kube" blir endret blir bestemt i de tekniske avklaringer som skjer nå i dagene etter at sluttprotokollen er skrevet.

>>les mer

Birøkter får bot etter ulovlig flytting
-23-06-2017
En fersk birøkter hadde ikke satt seg godt nok inn i regelverket for flytting av bier. I ren uvitenhet flyttet han bie-parasitten varroa inn i et område som er varroa-fritt. Varroa overfører sykdommer til biene, og er en av de viktigste årsakene til helseproblemer på bier i verden.

Mattilsynet ser alvorlig på bruddet og har gitt birøkteren en bot på 12 00 kroner. Birøkteren har vedtatt boten.

Alle birøktere har selv ansvar for å sette seg inn i og overholde regelverket for birøkt.
Norge ligger i utkanten av Europa og er foreløpig forskånet for flere virus, sykdommer og parasitter som vi ser i birøkten eller i Europa og verden. Norge har flere områder som fortsatt er frie for varroa.
For å opprettholde den gode helsen på biene i Norge er vi helt avhengig av at alle birøkterne setter seg inn i regelverket og overholder lover og forskrifter.
Informasjon om regelverk får du gjennom nybegynnerkurs i birøkt og hjemmesidene til Norges Birøkterlag, Mattilsynet og lovdata.no. Er du usikker kan du kontakte Mattilsynet direkte eller Norges Birøkterlag.

Les mer om den ulovlige flyttingen på nrk.no

>>les mer

Api-bioxal blir reseptfritt legemiddel!
-23-06-2017
Api-bioxal som brukes til oksalsyrebehandling av bier mot varroamidd har fått status som reseptfritt legemiddel. Det er først når den norske markedsføringstillatelsen er utstedt, og de godkjente norske pakningene kommer på markedet at det kan kjøpes på apotek uten å gå veien om veterinær. Vi vil oppdatere dere så snart vi vet mer.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs