Vil du lære mer om honning?
-18-04-2017

>>les mer

Påsken 2017
-04-04-2017
Norges Birøkterlags sekretariat er stengt fra og med fredag 7. april til og med mandag 17. april. Sekretariatet åpner igjen tirsdag 18. april.
Vi ønsker alle en riktig god påske.
Sertifisering – bortfall ved salg
-31-03-2017
Det gjennomføres mange sertifiseringskurs om dagen. I den forbindelse er vi anmodet av Mattilsynet om å understreke noe som det har vært litt ulik forståelse av.


Slik skal regelverket forstås: «Ved å gjennomgå og bestå et kompetansekurs kan birøkteren selv sertifisere sine egne bigårder. (jf §§ 5 og 10 i birøktforskriften). Dersom biene selges etter at eier eller Mattilsynet har sertifisert bigården, vil sertifiseringen av bigården falle bort hos ny eier. Sertifiseringen opphører samtidig med eierskiftet. Ny eier må selv gjennomgå sertifiseringskurs og sertifisere bigården eller eventuelt få bigården sertifisert av Mattilsynet på nytt dersom bigården skal opprettholde status som sertifisert.»


Dette begrunnes med at sertifisering krever en viss kompetanse om sykdommer og forebyggende helsearbeid på bier, slik at sykdom også kan oppdages i perioden mellom undersøkelsene som ligger til grunn sertifiseringen. Den kompetansen ligger hos røkter som har tatt kompetansebevis, og følger ikke med bigården til ny eier.

>>les mer

Behov for kvalitet og kontroll på voks
-30-03-2017
Norges Birøkterlag understreker at det er svært viktig for en samlet næring at alle tar sitt ansvar i forhold til å bevare norsk voks som et reint produkt.

Styreleder Marco Neven er opptatt av at alle aktører i dette markedet gjør sitt til å hindre forurensing av fremmede stoffer som parafin og reststoffer fra varroabekjempelse. Vi som birøktere har et ansvar i forhold vårt forhold til kjøp og behandling av egen voks.

Videre utfordrer Norges Birøkterlag alle aktører i dette markedet på å gjennomføre nødvendig kvalitetskontroll slik at vi som kjøpere kan være trygge på at vi kjøper ren vare. «Kanskje en felles bransjestandard er nødvendig?» spør Neven.

>>les mer

Norges Birøkterlags årsmøte ble gjennomført fredag 24. mars 2017
-25-03-2017
For første gang var det en generaldebatt der de 81 delegatene ble oppfordret til, og benyttet anledningen til å ta opp og diskutere aktuelle saker.

Det nye styret i Norges Birøkterlag: Marco Neven (ny styreleder), Knut Espevig (ny), Sissel Goodgame (gjennvalg), Ingar Tallakstad Lie (ikke på valg) og Elin Solli (ikke på valg)

Karl John Amdahl ble tildelt Norges Birøkterlags gullmedalje for sitt framragende arbeide for birøktens fremme.

I forkant av årsmøtet ble det gjennomført et fagseminar med temaet Kollega i krise. Dette var starten på en prosess som det vil bli satt fokus på i Norges Birøkterlag framover. Prosessen vil både gå på hvordan vi kan forebygge kriser, men ikke minst hvordan vi i organisasjonen kan håndtere kriser når noen av medlemmene kommer ut for det.

Aina Bartman fortalte om landbrukets ØKOløft som skal motivere flere bønder til å satse på økologisk produksjon. De fleste organisasjonene i landbruket står bak dette prosjektet. Det er viktig at norsk landbruks tar del i verdiskapningen av økologiske produkter, og ikke som nå at mange økologiske produkter importeres for å dekke etterspørselen. Dette gjelder ikke minst honning.
Nytt regelverk for økologisk birøkt
-21-03-2017
18. mars ble nytt regelverk for økologisk birøkt vedtatt. Norges Birøkterlag har jobbet tett med Mattilsynet i utviklingen av regelverket. Innspillene vi har kommet med har blitt hørt, og regelverket er i stor grad tilpasset våre norske forhold. Regelverksveileder Økologisk landbruk versjon 18. mars 2017 finner du på Debio sin hjemmeside, www.debio.no.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs