| Nyheter

Mens det oksalsyrebaserte legemiddelet Api-Bioxal kan kjøpes reseptfritt på apotek er det ingen maursyrebaserte legemiddel som er markedsført og dermed tilgjengelig reseptfritt på apotek. Dersom det er behov for kjemisk varroabekjempelse i sommersesongen, når det er forseglet yngel i bifolkene, anbefaler vi bruk av maursyre (se temaheftet om varroa og varroabekjempelse som fulgte med nr. 1 av Birøkteren i februar i år).

Siden AMO Varroxal, som inneholdt 85% maursyre og var i salg til og med 2018, ikke lengre kunne skaffes fra produsent har Norges Birøkterlag arbeidet for å få apotekene til å skaffe et legemiddel som kunne erstatte dette. Per i dag har Apotek 1 fått inn Apifor60 på sitt lager. Apifor60 er som navnet angir en 60% maursyreløsning og doseres slik som det anbefales i temaheftet om varroa og varroabekjempelse.

Apifor60 er reseptpliktig og må foreskrives av veterinær på godkjenningsfritak. Veterinærer kan kontakte Norges Birøkterlag om de ønsker hjelp med utfylling. Det er lurt å skaffe tilveie Apifor60 i god tid før den skal brukes. Har du AMO Varroxal stående fra tidligere kan den selvfølgelig brukes også i år.

Comments are closed.