| Nyheter

Stadig flere blir klar over insektenes uvurderlige og avgjørende innsats for pollinering. Norske honningbier produserer i tillegg honning, og ikke minst er norsk lynghonning spesiell. Norske honningbiers helse er truet, om nye EU-regler for dyrehelse får overstyre norsk regelverk via EØS-avtalen. EU-birøktere kan da komme med sine bier over Norges grenser, noe som ikke er tillatt i dag.

Les hele artikkelen her: https://neitileu.no/aktuelt/norske-bier-trues-av-eu-regler

Comments are closed.