| Nyheter

Norges Birøkterlag informerer om at det er påvist åpen yngelråte i en bigård i Evje og Hornnes Kommune i Agder. Mattilsynet er involvert og har sendt ut krav om sanering av bier og utstyr.

Fra Mattilsynet er det seksjonssjef Gunn Kristin Osaland som per i dag er ansvarlig for saksgangen.

Norges Birøkterlag anbefaler i et føre var prinsipp aktuelle birøktere med nær tilknytning til området å følge nøye med i sine kuber. Samtidig ber vi alle birøktere følge med på eventuelle restriksjoner som vedtas fra Mattilsynet, knyttet til nærliggende områder. Vi vil formidle informasjon så raskt vi kan, og har et tett samarbeid med Mattilsynet.

Med hensyn til planlagt vandring utenfor eventuelle restriksjonssoner, ber vi birøktere ha fokus på faren for smitteoverføring og velge trygge områder så langt dette er mulig.

Norges Birøkterlag vil bistå inn i arbeidet, og følger saken nøye.

Generelt om åpen yngelråte

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsjukdom hos bienes yngel. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn. Bakterien er motstandsdyktig og kan overleve i flere år på veggene i vokstavlene i bikubene.

Åpen yngelråte er en B-sykdom. Sykdommen bekjempes vanligvis i Norge ved å gi påbud om avlivning og destruksjon av bisamfunnene  og sanering av bigårdsplassen, materiell og utstyr.

Det er ikke farlig for mennesker å spise honningen fra de smittede bigårdene.

Norges Birøkterlag har vært i kontakt med Mattilsynet med forespørsel om de kan legge ut relevant informasjon på Mattilsynets nettsider, samt om det er mulig å få en kontaktperson i Mattilsynet som birøktere kan henvende seg til for spørsmål.

Mattilsynet jobber med saken. Frem til dette er utarbeidet kan eventuelle spørsmål stilles til:

internpost.kommunikasjon@mattilsynet.no.

Comments are closed.