| Nyheter

Norges Birøkterlag minner om viktige moment å ta hensyn til.

 1. Det er påvist åpen yngelråte i Aust- Agder.
 2. Bevaring av reinavlsområder. Viktig informasjon finnes i forskriften om avlsfremmende tiltak på bier: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2001-04-18-426#KAPITTEL_1 

  I tilknytning til dette, ber vi dere se «Bestemmelser om bihold innenfor reinavlsområder» fastsatt av Norges Birøkterlag 08.04.2013.

  Lenke med informasjon:

  http://www.gammel.norbi.no/pop.cfm?FuseAction=Doc&pAction=View&pDocumentId=54349

  Ved usikkerhet rundt vandring, kontakt aktuelle fylkesledere.

  Lenke til kontaktinformasjon:

  http://www.gammel.norbi.no/fylkeslokallag.cfm

God sommer og riktig god vandring til alle!

Comments are closed.