Norges Birøkterlag er partner i et nytt EU-finansiert prosjekt

Norges Birøkterlag er en av 6 partnere i prosjektet BeeB som startet i november 2019. Prosjektet er finansiert fra Erasmus+ som er EUs program for utdanning, opplæring, ungdom og idrett.

Prosjektet ledes av Cristina Da Costa ved Polytechnic of Viseu, Portugal. Prosjektleder på norsk side er seniorrådgiver Bjørn Dahle

Les mer om prosjektet på engelsk her https://norbi.no/documents/2020/02/beeb-informasjonsbrosjyre.pdf

Les mer om Erasmus + her https://www.erasmuspluss.no/mer-om-erasmus

Påmelding til årsmøtet i Norges Birøkterlag lørdag 21. mars

Nå er påmeldingen til årsmøtet i Norges Birøkterlag åpnet. Årsmøtet holdes på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen den 21. mars fra kl. 10 til ca. kl.16. Frist for påmelding er 1. mars.

Nytt av året er at vi benytter deltager.no til påmelding, og du må betale når du melder deg på her. Husk at påmeldingen er bindende, og du må avbestille innen 3. mars dersom du ikke kan møte. Vi samarbeider om arrangementet med Honningcentralen som holder sitt årsmøte fredag 20. mars på samme hotell. Du kan søke opp nærmere opplysninger om årsmøtene på www.deltager.no, skriv inn Honningcentralen i søkefeltet.

Fredag 20. mars kl. 17-18.30 vil det være felles fagforedrag. Henning Sørum, professor fra NMBU vil snakke om voks og Tora Fougner-Økland fra ByBi, vil snakke om honningbier og ville pollinatorer.

Tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB

Norges Birøkterlag er veldig glade for denne tildelingen på 1 850 000 kroner! Noe av pengene skal brukes til å utvikle våre kurs og vårt opplæringsmateriell.

Det er et stort behov for å oppdatere og modernisere vårt kurstilbud og opplæringsmateriell. Strukturen på dagens kurstilbud vil gjennomgås, nye presentasjoner, kurshefter og annet informasjonsmateriell skal utvikles. Opplæringen av birøkterne er det Norges Birøkterlag gjennom sine lokal- eller fylkeslag som står for, og det er viktig med gode kursholdere. Et fokusområde vil derfor være å utvikle og holde kurslederkurs.

Gjennom dette prosjektet har Norges Birøkterlag inngått en avtale med Økologisk Norge om prosjektet «Dyrk framtida- flere skolehager i Norge». Prosjektet skal etablere 10 skolehager i Viken og Oslo. Norges Birøkterlag vil lage et undervisningsopplegg for skolebarna og det vil settes ut bisamfunn i skolehagene.

Norges Birøkterlag har også vært i dialog med Nabolagshager, som er en viktig aktør når det gjelder arbeid med unge med innvandrer- og minoritetsbakgrunn. Nabolagshager stiller hagen på Grønland i Oslo inkludert 4 bisamfunn til disposisjon for prosjektet, og vi vil lage et opplegg for å lære ungdommene her om bier og birøkt.

Les mer om sparebankstiftelsen: http://www.sparebankstiftelsen.no