Da Zevs ble født, sto han i fare for å bli spist av faren, slik de eldre brødrene hans var blitt. Moren brakte derfor Zevs i sikkerhet, han ble plassert i en grotte på Kreta. I denne grotten holdt de hellige biene til og de fostret ham opp på honningen sin. Da Zevs senere kom til makten, takket han biene ved å gi dem evnen til å samle vinterforråd. Slik skulle arten aldri dø ut.

Zevs hadde mange barn, og med Mnemosyne (erindringen) hadde han ni døtre, som betegnes som de 9 muser. Gudene hadde hvert sitt område de rådet over, og musene var gudinner for vitenskap og de skjønne kunster som poesi, dans og musikk. Musene hadde ansvar for opplæring og besky0ttelse for utøverne av kunst og vitenskap. Musenes sendebud var biene. De formidlet inspirasjon til utøverne og derfor kalles de «musenes fugler». Biene skjenket honning til de utvalgte. Når sangere og diktere uttrykker seg velformulert og vakkert, er det fordi biene har smurt honning på leppene deres. De har fått en gudegave, sa grekerne.

Eros, grekernes kjærlighetsgud, blir gjerne framstilt som en liten lubben gutt med pil og bue. Vi kjenner ham også under det latinske navnet Amor. Han sikter på menneskene og skyter piler i hjertene deres slik at de blir forelsket. Å bli truffet av Amors piler, er et utrykk som stadig brukes. Men, sies det, skulle det være ekte kjærlighet, ja da hadde Eros dyppet pilspissen i honning først!

Den indiske kjærlighetsguden Kama har også pil og bue. Og buestrengen er en rad gylne bier. Gudene Vishnu, Krishna og Indra er oppfostret på nektar (blomstersaften som biene lager honningen sin av) og alle tre har bien som symbol. Også i symbolet til guden Siva, inngår det en bie. De gamle egyptere sa at biene var oppstått av tårene til Ra, solguden. Indianerne i Mellom- og Sør Amerika ga også bier en opphøyet plass. For eksempel når en seierherre trakk seg tilbake for å nyte livet, var det for å arbeide med keramikk og birøkt, guddommelige aktiviteter.

Comments are closed.