Bier levde og samlet honning lenge før menneskenes tid på jorden. Så langt tilbake som for 50 millioner år siden startet biene sitt sosiale levesett. På Baltikum, i en ravklump, er det funnet en fossil representant for våre sosiale honningbiers forfedre. Og tidlig i menneskehetens historie, begynte man å høste fruktene av bienes arbeide. Hulemalerier fra Spania viser at vi som honningjegere var på jakt etter villbienes honning. Hulemaleriene er datert til ca 12.000 f.kr.

Først mye senere begynte vi å holde biene som husdyr. De eldste sporene etter birøkt vi vet om, er fra Egypt. I egyptiske pyramider finnes illustra-sjoner fra omkring 2.600 år f.kr. som blant andre viser en skikkelse på kne foran den tids bikuber. Flere andre illustrasjoner mener man viser bearbeid-ing og tapping av honning, store honningkrukker som forsegles og voks-kaker med honning brukt ved ofring.
Også selve bien ble brukt som skrifttegn i de egyptiske hieroglyfene. Den var symbol på landområdet «Nedre Egypt». Hieroglyfen symboliserte også «Konge av Nedre Egypt».
Napoleon ble fascinert av denne symbolikken, da han var på felttog i landet på slutten av 1700-tallet, og valgte å bytte ut den franske lilje med bien, som sitt keiserlige symbol. Den grønne kroningskappen hans var overstrødd med bier brodert i gulltråd, de var vevd inn i trekket på tronstolen, og de prydet våpenskjoldet hans.

Men biene er ikke bare blitt brukt til symbol, pryd og nytte opp gjennom historien. Følgende eksempler viser biene i en helt annen praktisk sammenheng. I vikingtiden skal innbyggerne i Chester ha brukt biene til å forsvare byen. De kastet bikubene sine etter vikingene som «derpå trakk seg hurtig tilbake» ifølge gamle irske håndskrift. Innbyggerne i Antiokia nyttet visstnok også bier, da korsfarerne ville innta byen. Og da byen Gussing i Ungarn ble angrepet av østerrikere i 1289, skal innbyggerne ha forsvart seg med «ild, vann og bier». I 1637, under 30-årskrigen, fortelles det at tyske soldater satte på flukt da kuber med ildsinte bier ble kastet etter dem.

Comments are closed.