Vi vil gjerne vite hvordan vi kan hjelpe deg bedre!

Vi vet at kommunikasjon mellom birøktere, rådgivere og forskere er avgjørende for å kunne ta kunnskapen som produseres gjennom forskning og gjøre den om til praktiske løsninger i bigården. Derfor er vi med på en spørreundersøkelse som det internasjonale forskernettverket COLOSS har utarbeidet for å finne ut den beste måten for å overføre den kunnskapen.

For å kunne gjøre dette trenger vi å spørre deg, som birøkter, hvordan vi kan beste hjelpe deg. På spørreskjemaet, som tar ca. 10 min å svare, vil vi spørre deg om følgende temaer:

  • Hvordan begynte du med birøkt?
  • Hva slags birøkt utdanning har du?
  • Hvor finner du informasjon om birøkt?
  • Hva slags utdanning eller trening ønsker du deg?
  • Hva er de største problemene du har i birøkten din?
  • Hvilke områder synes du vi burde fokusere på i fremtiden?

Undersøkelsen blir utført samtidig i minst 25 land, og vi håper å få et bedre bilde om hvor vi bør fokusere på for å forbedre kommunikasjon og erfaringsutveksling. Undersøkelsen finner du her.

Svar gjerne senest 5. november.

Du kan lese mer om COLOSS og sitt arbeid om kommunikasjon mellom forsking og praksis her.

Tusen takk for at du hjelper oss!