Bli med på COLOSS undersøkelse om vintertap!

Vi trenger birøktere i Norge for å forstå årsakene til vintertap. Undersøkelsen fra COLOSS nettverket hjelper oss med det.

En arbeidsgruppe i det internasjonale forskernettverket COLOSS har utarbeidet et spørreskjema som skal kartlegge vintertapene av bifolk og identifisere bakenforliggende tapsårsaker. Ved at spørreundersøkelsen gjennomføres i mange land får vi sammenlignbare data på tvers av landegrenser og vi vil kunne identifisere regionale forskjeller i bitap og tapsårsaker.

Bruk informasjon om situasjonen rundt 1. mai. Spørreskjemaet vil være tilgjengelig fram til 1. juni.

Du kan gå inn på undersøkelsen her:

https://www.bee-survey.com/index.php/555819?lang=nn