Har du 5,1-voks på lager fra 2019? Ta en test nå.

Produsenten av den byggevoksen som flere birøktere klager på, ber birøkterne foreta en test når lynghonningen er høstet, men før innvintringen. Det har vært et vanskelig biologisk år for birøktere som bruker byggevoks med blanding av australsk og norsk voks og 5,1-preg på cellene. Biene bygger så stygt at tavlene må smeltes om, og flere birøktere sliter med å kunne innvintre på lyse tavler som biene skulle ha bygd ferdige på årets sommertrekk.

Gjør en test nå som dronene er fjernet fra bifolkene, men hvor dronningen fortsatt legger noen egg, sier produsenten på telefon til journalist i Birøkteren.

Sett inn to eller tre av de mye omtalte byggevoksplatene i yngelrommet etter at du har høstet lynghonningen. Altså ikke de stygt utbygde, men de byggevoksplatene du eventuelt har igjen på lageret ditt. Hvis du fôrer litt forsiktig, så ser du hvordan de bygger ut disse tavlene, sier produsenten. Han har selv gjort dette og sier at biene nå bygde helt fint.

Prøv på noen bifolk, for det hadde vært spennende å se om dette går bra, oppfordrer han.

Han ber oss forklare at hvis du skal trappe ned cellestørrelsen i yngelrommet for å nærme oss det han kaller «biologisk normal populasjonsdynamikk», med andre ord nærmere det som er mer naturlig for bier som får bygge fritt uten ferdigpregede byggevoksplater, må de ha tilgang til større cellestørrelse der de skal lagre honning (i skattekassene).

I fribygg i naturen yngler biene i mindre celler og lagrer honning i større celler.