Kamera i kuben?

Norges Birøkterlag samarbeider med et slovakisk TV-selskap, og i den forbindelse søker vi en dyktig birøkter. Nå skal biene skal på TV!

Norges Birøkterlag samarbeider med et slovakisk TV-selskap som søker finansiering til å gjennomføre et prosjekt hvor det skal installeres flere kameraer i bikuber i Slovakia og i Norge.

Birøkter søkes

Vi understreker at det fortsatt arbeides med å skaffe finansiering til prosjektet. I denne forbindelsen må vi finne fram til en birøkter som kan stelle de 3 bifolkene som skal utstyres med kameraer i Norge. Selve bikubene blir spesiallaget for formålet og tilpasset norsk mål. Krav til bigården er at den:

  • har internett med fiber
  • har strøm (220V)
  • har et ytre miljø som gjør seg på TV
  • og stelles av en dyktig birøkter – deg?

Siste nytt

Bjørn Dahle i Norges Birøkterlag melder at det har vært stor interesse for å ha TV-kamera i kuben, og han har fått kontakt med aktuell birøkter som er klar til å stille opp. Nå avventer man finansiering slik at prosjektet kommer i gang. Vi lover å avgi rapport fra TV-kuben når sendingen ruller!

PS: Følg oss på Facebook for de siste nyhetene.