Kompetansekurs om bier

Som en del av kompetansekurset i birøkt er det krav om at alle deltagere skal ha hørt sertifiseringsforedraget. Foredragene er nå digitalisert, og det er også mulighet for å ta eksamen på nett for de som ønsker dette.

I forbindelse med corona-situasjonen som rammet oss i våres, startet vi arbeidet med å digitalisere sertifiseringsforedraget. Det er også tilrettelagt for digital eksamen, ettersom mange ikke har kunnet samlet seg på fysiske møteplasser. Ca. 300 birøktere gjennomførte foredrag og eksamen på nett denne våren. Vi har fått gode tilbakemeldinger på ordningen. Digitalisering av foredrag og eksamen hadde vært planlagt over lengre tid, men situasjonen i våres gjorde at vi startet denne prosessen tidligere enn planlagt.

Ordningen med digitalt foredrag og -eksamen organiseres ved at kursleder kontakter sekretariatet, som legger kurset ut på vår kursmodul på norbi.no. Her styres påmelding og betaling av kurset. Ole Auten i sekretariatet er ansvarlig for praktisk tilrettelegging. Ettersom både foredraget og eksamen nå er digitalisert, kan kursholdere selv velge tidspunkt for foredrag og eksamen. Kursleder kontakter Ole, som ordner de nødvendige tilganger for å se foredrag og ta eksamen for deltagerne.

Ønsker du å gå kurset, eller å være kursleder, les her for utfyllende informasjon.