Norges Birøkterlag har utarbeidet en liste over aktuelle veterinærer med interesse for honningbier

Norges Birøkterlag har kontaktet veterinærer i hele Norge som har interesse for birøkt. Mange av dem har også egne bier. Vi har utarbeidet en liste over aktuelle veterinærer som kan bistå birøktere i alle Norges fylker med reseptskriving og enkle spørsmål ang. birøkt.