Norges Birøkterlag søker ny medarbeider

Norges Birøkterlag har ca. 4200 medlemmer og opplever stor interesse for birøkt og god rekruttering både fra kvinner og menn. Vi er birøkternes faglige organisasjon, og vi ønsker oss en ny kollega.

Du vil arbeide i en næring som virkelig betyr noe for menneskene både i Norge og ute i verden. En tredel av all maten som produseres på jorda, er direkte eller indirekte avhengig av pollinerende insekter som honningbier. Verdien av denne pollineringen er mye større enn verdien av den honningen som høstes inn. I tillegg kommer verdien av at honningbiene også pollinerer de ville plantene i naturen. En birøkter er en del av samspillet mellom insekter og planter.

Vi søker en positiv person som trives med formidling og som verdsetter god kommunikasjon. Det er en stor fordel om du har birøktererfaring, eventuelt må du ha interesse for å tilegne deg denne kunnskapen. Du har gjerne naturvitenskaplige bakgrunn, eksempelvis innen biologi eller veterinærmedisin.

Arbeidsoppgavene er allsidige. Du vil sammen med kollegaer være ansvarlig for å initiere og gjennomføre prosjekter, kompetanseutvikling og -utveksling. Erfaring med søknadsarbeid og selvstendig arbeid innen prosjektledelse og -utførelse vil telle positivt.

Andre viktige oppgaver for organisasjonen er avlsarbeid og sykdomsforebygging, rådgivning, oppdatering og utvikling av kurs både digitalt og i klasserom, samt generelt organisasjonsarbeid. En god penn vil også komme godt med, ettersom vi publiserer «Birøkteren» som er organisasjonens fagtidsskrift.

Mange av våre aktiviteter er finansiert ved hjelp av prosjektmidler, blant annet med støtte fra Forskningsrådet, Landbruksdirektoratet, Landbruks- og matdepartementet, EU midler og ulike stiftelser og legater. Noen av våre viktigste samarbeidspartnere er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, NINA, Mattilsynet og ulike private organisasjoner og stiftelser samt utenlandske aktører.

Generelt:

Vi er en liten organisasjon med hyggelige og faglig sterkt engasjerte kollegaer, som du kan utvikle deg og organisasjonen sammen med. Du vil arbeide med mange ulike oppgaver – små og store, og det er viktig at du trives med dette.

Vi ønsker medarbeidere som har høy gjennomføringsevne. Du tar ansvar for egen læring og trives med å jobbe på egen hånd, så vel som i team.

Du får frihet til å prege din egen arbeidssituasjon. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, ferier som følger skolens kalender, forutsigbare rammer og god pensjonssparing.

Vi tilbyr fast stilling. Stillingsprosent mellom 80-100 %, avhengig av hva som er ønskelig for søker. Søknadsfrist 20 august. Vi gjør oppmerksom på at vi gjennomfører intervjuer fortløpende og blir glad for tidlige søknader.

Arbeidssted er i Birøktens Hus på Kløfta, beliggende langs E6 mellom Oslo og Oslo Lufthavn Gardermoen. Her har vi kontorfellesskap med Honningcentralen i store fine lokaler.

Kontakt gjerne generalsekretær Camilla Larsen for ytterligere informasjon.

E-post: camilla.larsen@norbi.no eller på telefon 911 46 490