Nyhetsbrev til alle våre medlemmer

Vi har nå sendt ut et nyhetsbrev til alle medlemmer på e-post.
Her informerer vi blant annet om Norges Birøkterlag sine prosjekter, om aktuelle veterinærer som kan bistå med forskrivning av maursyre for varroamidd behandling, siste status på sertifiseringsforedrag og eksamen, samt spørreskjema om vinterdødelighet.

«Vi tilrettelegger for nye og digitale løsninger som sikrer at både næringsbirøktere og hobbybirøktere kan drive god birøkt»

Brevet sendes til alle medlemmer på mail. Flere medlemmer har dessverre ikke registrert sin e-post adresse på «min side». Dersom dere ønsker å motta nyhetsbrev i fremtiden, ber vi dere registrere e-postadressen deres i medlemsregisteret. Trenger dere hjelp til dette, kontakt Ole.auten@norbi.no

Sjekk også «nyheter på norbi.no, her legger vi ut aktuelt stoff fortløpende.