Ønsker du å bli medlem i Norges Birøkterlag?

Nå fungerer vårt nye medlemssystem og vi ønsker nye medlemmer velkommen!

Gjennom medlemskap i Norges Birøkterlag får du:

  • Medlemsbladet Birøkteren 10 ganger pr. år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.
  • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget
  • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
  • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
  • Mulighet til å delta på fagmøter med ulike temaer omkring birøkt.
  • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
  • Bistand i juridiske spørsmål.
  • m.m

Ønsker du å bli medlem, klikk her.