Avl

Det er mange slags bier i Norge, men det er bare én art som vi holder som husdyr. Det norske vitenskaplige navnet er Europeisk honningbie. På latin heter den Apis mellifera og det betyr ‘den som henter honning’. Det navnet ga Carl von Linne dem før han visste at biene lager honning og at de henter nektar i blomstene.

Bienes temperament er for en stor del en raseegenskap og et spørsmål om reinavl. For å unngå rasekrysninger bør birøkterne i samme distrikt samarbeide (reinavlsområde).

Norges Birøkterlags avlsarbeid omfatter to raser, krainerbier og brune bier. Avlsmålet er snille bier med lite svermetrang og høy honningproduksjon. Årlig avles det 360 dronninger som testes påfølgende år. Det startes en krainertest og en test av brune bier annethvert år. Avlspopulasjonen som det avles etter er på 30 dronninger, disse er valgt ut fra siste test, eller det kan være enkelte nye dronninger som vi ønsker å prøve ut. Vi har to parestasjoner i drift – en for krainerbier og en for brune bier. Begge stasjonene ligger i godt isolerte områder på Nesbyen og ved Rødberg i Buskerud fylke.

Har du ei god dronning som du mener kan hevde seg godt blant avlsdronningene til Norges Birøkterlag ønsker vi at du melder den inn til test ved å fylle ut skjemaet «Innmelding  av dronninger» (B-kontroll skjema) som du finner til høyre på denne sida og sende det inn til sekretariatet.  Dronninga får du beholde, men vi vil kanskje kjøpe en eggtavle slik at vi kan avle dronninger som kan testes sammen med de andre testdronningene.

Norges birøkterlag jobber med å oppdatere dette innholdet. Ny informasjon kommer i løpet av høst/vinter 2019.