Dronningavl

Unge produktive dronninger av god kvalitet er nøkkelen til trivelig, rasjonell og lønnsom birøkt.

Uansett om man har birøkt som hobby eller næring må man med jevne mellomrom fornye dronningene.

Norges Birøkterlag har utarbeidet et faghefte på 52 sider som gir en innføring i hvorfor det er så viktig å ha nye unge dronninger i kubene, noen forslag til metoder til å produsere nye dronninger og ikke minst hvordan vi kan sikre innføring av nye dronninger i et bifolk.

I tillegg til å lese om dronningavl, dronningbytte og avleggerproduksjon er det viktig å få praktisk erfaring. Denne erfaringen kan en best få gjennom å gå et kurs i regi av birøkterlaget.

Det er laget et eget kurs som er godkjent av Studieforbundet natur og miljø. Kurset har fått nummer 265 og man finner det på www.naturogmiljo.no/.

Fagheftet bestilles ved Norges Birøkterlags sekretariat. Pris kr 200,- + ekspedisjonsgebyr kr 100,- ved bestilling av enkelthefter. Ved bestilling av 5 eller flere er det gratis porto og ekspedisjonsgebyr.

Norges birøkterlag jobber med å oppdatere dette innholdet. Ny informasjon kommer i løpet av høst/vinter 2019.