Honningbier

Honningbier varierer i farge fra nesten svar til gylden brune. De har en hårete kropp, dette gjør at de er svært gode pollinatorer (bestøver planter). Biene er også trofaste mot hver enkelt blomst. Det vil si at når biene har begynt å samle pollen og nektar fra en blomsterart så fortsetter de å samle fra denne blomsterarten til den er tom for nektar og pollen (avblomstret). På den måten sikrer biene at blomstene får tilført pollen fra riktig blomst.

Biene svermer som en del av deres naturlige formeringsprosess. Biene lager en ny dronning og den gamle dronningen drar av gårde med omtrent halvparten av bifolket for å lete etter et nytt sted å etablere seg.

Når biene svermer vil du kunne se en mørk sky som beveger seg. Svermen slår seg ned på en gren eller lignende hvor de blir sittende mens speiderbier er ute og ser etter et nytt hjem. Hvis svermen sitter på et sted som er lett tilgjengelig er det enkelt for en birøkter å fange en slik sverm. Hvis svermen får henge i fred vil biene sannsynligvis fly av gårde til sitt nye hjem i løpet av en dag eller to. I perioder med dårlig vær vil svermen bli sittende på grenen, og de vil etter hvert starte å bygge vokskaker på grenen. Disse vokskakene er karakteristisk for honningbier. De består av parallelle skiver av voks hvor man ser små sekskantede hulrom med honning, pollen eller bieyngel inni.

Biene kan slå seg ned i piper, vegger eller andre deler av bygninger. I disse tilfellene vil du kunne se bier som flyr målrettet inn og ut. Mulighetene for å fjerne biene, avhenger både av hvordan de sitter og hvor lenge de har sittet der. En sverm som akkurat har slått seg ned kan det være mulig å lokke ut. Men hvis biene har startet å bygge vokskaker og samle honning blir de vanskeligere å fjerne. Man kan alltids ta livet av biene ved hjelp av insektsgift eller støvsuger, men det anbefales ikke at man prøver på dette selv. Ta evt. kontkat med et skadedyrsutryddelesefirma. Vær også klar over at lukten av voks og honning vil kunne tiltrekke seg nye bier eller veps i mange år framover om man bare fjerner biene og ikke voksen og honningen, og da er man tilbake til utgangspunktet.

Hva skal du gjøre med honningbier?
Ring ditt lokale birøkterlag (se her) eller ditt lokale politikontor/brannvesenet som ofte har oversikt over lokale svermfangere. Lokale birøktere kommer ofte gratis, men noen kan forlange kjørepenger for oppdraget. Du kan også ringe et skadedyrutrydderfirma, husk at disse skal ha betalt.
 

Norges birøkterlag jobber med å oppdatere dette innholdet. Ny informasjon kommer i løpet av høst/vinter 2019.