Paringsbiologi

Dronningene blir kjønnsmodne 3-5 dager gamle. De holder seg inne i kuben til de er 6-7 dager, da flyr de ut for å orientere seg. Hvis været tillater det, kan dronningen fly ut og pare seg allerede samme dag som orienteringsutflukten. Ellers skjer dette de påfølgende dager.

For å foreta paringsutflukt krever dronningene godt vær. Temperaturen bør være minst 20 grader, med sol og vindstille eller bare svak bris, og paringsutflukter skjer vanligst mellom kl. 13 og 16. Dronningen må være ferdig paret i løpet av sine 4 første leveuker. Hvis det ikke har vært parevær i løpet av denne tiden, vil dronningen begynne å legge ubefruktede egg. Disse utvikler seg til droner, og et normalt bifolk vil ikke kunne utvikles.

Dronningen flyr vanligvis ikke lenger enn 2 km fra kuben, selv om lengre avstander er kjent. Paringen skjer på såkalte dronesamleplasser, der droner og dronninger fra alle områdets bigårder samles. Selve paringen foregår i luften, ca. 6 – 20 meter over bakken. Hvis været tillater det foretar dronningene flere paringsutflukter over flere dager, og pares totalt med 10-20 droner.

Dronene flyr normalt inntil 5 km fra egen bigård, selv om det er eksempler på at avstanden kan bli større. Med disse flyavstandene er det ikke overraskende at dronninger kan pare seg med droner fra bikuber som ligger ganske langt unna hverandre. Faktisk er avstander på 16 km mellom bigården til dronningen og de droner hun pares med dokumentert.

Dronningen begynner å legge egg innen 2 døgn etter siste paring. Egglegging mellom paringsutfluktene forekommer ikke.

Sæden lagres i dronningens sædblære. Sæden skal vare hele dronningens liv (3-5 år). Hver gang det legges et egg, slippes det ut spermier for befruktning av egget, men unntak av droneegg som er ubefruktede.

Norges birøkterlag jobber med å oppdatere dette innholdet. Ny informasjon kommer i løpet av høst/vinter 2019.