Har du 5,1-voks på lager fra 2019? Ta en test nå

Produsenten av den byggevoksen som flere birøktere klager på, ber birøkterne foreta en test når lynghonningen er høstet, men før...

Les mer

Verifiserte skader i dine bifolk?

Apinondia et internasjonal forbund for ulike Birøkterlag og -foreninger i verden. De er mest kjent som arrangør for Apinondia...

Les mer

Hei alle gode birøktere

Honningcentralen arrangerer NM i Honning 2019, og fristen for å sende inn honning nærmer seg. Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å...

Les mer

Vandringsbirøkt over landegrenser

Som generalsekretær, veterinær og birøkter er jeg sterkt bekymret for hvordan EU sin fremtidige nye dyrehelselov, hvor det tillates...

Les mer

Vil du jobbe med oss?

Norges Birøkterlag har ca. 4200 medlemmer og opplever stor interesse for birøkt og god rekruttering både fra kvinner og menn. Vi er...

Les mer

Jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene...

Les mer

Spørreundersøkelsen om vintertap av bifolk er nå åpnet

Nå er årets spørreundersøkelse om vintertap av bifolk åpnet. Vi oppforder alle birøktere enten de har hatt høye eller lave vintertap...

Les mer