Vandringsbirøkt over landegrenser

Som generalsekretær, veterinær og birøkter er jeg sterkt bekymret for hvordan EU sin fremtidige nye dyrehelselov, hvor det tillates...

Les mer

Vil du jobbe med oss?

Norges Birøkterlag har ca. 4200 medlemmer og opplever stor interesse for birøkt og god rekruttering både fra kvinner og menn. Vi er...

Les mer

Jordbruksoppgjøret

Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag forhandler med staten om rammevilkårene for alle norske bønder. De to organisasjonene...

Les mer

Spørreundersøkelsen om vintertap av bifolk er nå åpnet

Nå er årets spørreundersøkelse om vintertap av bifolk åpnet. Vi oppforder alle birøktere enten de har hatt høye eller lave vintertap...

Les mer