Datoer for sertifiseringsforedrag

Det gjennomføres mange kompetansekurs om bier (sertifiseringskurs) rundt omkring i hele landet i vinter. Nedenfor er en oversikt over fastsatte datoer for sertifiseringsforedragene fra februar og utover.

Kompetansekurs om bier arrangeres i lokallagene med en felles samling på fylkesnivå hvor en representant fra Norges Birøkterlag holder et foredrag på 3 timer. De birøkterne som har tatt kurset tidligere og som skal resertifisere seg, kan gjøre dette ved bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale deltakelse på det obligatoriske fagforedraget for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav. Her er datoene for sertifiseringsforedrag:

Dato                    Fylke

3. februar            Møre og Romsdal

8. februar            Trøndelag

11. februar           Buskerud

13. februar           Oslo, Akershus og Rogaland

29. februar           Hordaland

4. mars                Telemark

10. mars              Hedmark og Oppland

26. mars              Østfold

22. april               Aust-Agder

23. april               Vest-Agder

10. juni                Nordland (Fauske)

11. juni                 Nordland (Mosjøen)

For nærmere informasjon og påmelding til foredrag, ta kontakt med ditt lokal-/fylkeslag.