Kompetansekurs om bier – informasjon om gjenstående sertifiseringsforedrag og eksamen for de som allerede har startet kurs og gjennomført studiering.

På grunn av coronavirussituasjonen er alle gjenstående fysiske sertifiseringsforedragene avlyst for våren 2020. Foredraget er nå digitalisert, og sendt ut de kursdeltagere som ikke hadde gjennomført dette.
Eksamensdatoer for de som ikke har hatt anledning til å ta eksamen på grunn av myndighetenes restriksjoner, er 2. april og 2. mai. Dette blir en digital eksamen. Alle påmeldte kursdeltagere vil få tilsendt informasjon fra sin fylkesleder eller kursleder om eksamen og gjennomføring.

Har du spørsmål om eksamen? Kontakt din kursleder/fylkesleder som vil bistå deg.

Kontakt eventuelt ole.auten@norbi.no, dersom fylkesleder ikke kan hjelpe deg.