Kompetansekurs om bier – gjenstående sertifiseringsforedrag

Av hensyn til coronavirussituasjonen ser vi det som nødvendig å avlyse de gjenstående sertifiseringsforedragene. Vi vil imidlertid jobbe med å få til en midlertidig digital løsning som gjør at alle som trenger eller ønsker å delta på sertifiseringsforedraget vil få anledning til å høre foredraget via sin pc.

Det gjenstår å holde sertifiseringsforedrag i Østfold (26 mars), Aust-Agder (22 april), Vest-Agder (23 april), Nordland (10 og 11 juni) og Troms. Disse foredragene avlyses pga. smittesituasjonen.

Målet er å ha en midlertidig digital løsning på plass før påske.

Vi presiserer at foredraget er obligatorisk for de som sertifiserer seg for første gang, mens det er frivillig å delta for de som resertifiserer seg. Sekretariatet har også fått noen spredte henvendelser fra personer rundt i landet som av ulike grunner ikke har hatt mulighet til å delta på sertifiseringsforedraget der de bor. Disse vil også få anledning til å høre foredraget via sin pc.

Det er i dag sendt en e-mail med relevant informasjon til alle fylkesledere som vil formidle dette videre til sine lokallag. Det vil gis nærmere beskjed til fylkeslederne når foredraget er tilgjengelig på nettet. De vil også få annen relevant informasjon om praktisk gjennomføring.

Ved spørsmål og praktisk gjennomføring, kontakt din fylkesleder.