Kompetansekurs om bier – sertifiseringsforedraget er tilgjengelig digitalt fra i dag

Sekretariatet har den siste tiden jobbet med å få på plass en midlertidig digital løsning for sertifiseringsforedraget. Foredraget er nå tilgjengelig på nettet.

Coronavirussituasjonen gjorde det nødvendig å avlyse de siste sertifiseringsforedragene i 2020. Det gjenstod å holde foredrag i Østfold (26 mars), Aust-Agder (22 april), Vest-Agder (23 april), Nordland (10 og 11 juni) og Troms.

Deltagere på kompetansekurs om bier i disse fylkene får nå anledning til å høre foredraget via sin pc. Sekretariatet har også fått noen spredte henvendelser fra personer rundt i landet som av ulike grunner ikke har hatt mulighet til å delta på sertifiseringsforedraget der de bor. Disse vil også få anledning til å høre foredraget digitalt.

Vi presiserer at foredraget er obligatorisk for de som sertifiserer seg for første gang, mens det er frivillig for de som resertifiserer seg.

Foredraget vil i første omgang ligge tilgjengelig til og med 2. april. Det vil også bli tilgjengelig fra slutten av april og én uke. Vi ber om at lenkene til foredraget ikke spres.

Dersom du er deltager og ikke har fått e-mail fra din kursansvarlige, kontakt din fylkeslagsleder eller Ole Auten i sekretariatet på e-post ole.auten@norbi.no.

Det jobbes fortsatt med en løsning for gjennomføring av eksamen digitalt 2. april og 2. mai. Mer informasjon kommer i neste uke.