Ønsker du å vite mer om sykdommen åpen yngelråte? Meld deg på webinar onsdag 11. november

Åpen yngelråte er en yngelsykdom hos honningbier forårsaket av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen er klassifisert som en B-sykdom, og Mattilsynet krever sanering ved påvisning av bakteriens DNA i bifolkene. Bekjempelsesstrategien som ble lagt for ca. 10 år siden er nå oppe til evaluering. Det store spørsmålet er om bekjempelsesprogrammet en gylden suksesshistorie, eller om vi sanerer flere bifolk enn vi trenger for å holde sykdommen i sjakk?

For å svare på disse spørsmålene har vi fått med oss veterinær og professor Henning Sørum, leder av referanselaboratoriet på NMBU. Henning har arbeidet med åpen yngelråte og påvisning av sykdommen fra de første klinisk syke bifolkene i Agder i 2009 ble oppdaget. Han er er også selv birøkter, og har en stor lidenskap for våre minste produksjonsdyr og deres helse.
Seniorrådgiver Bjørn Dahle og generalsekretær Camilla Larsen fra sekretariatet i Norges Birøkterlag bidrar også med sin kompetanse og kunnskap inn i webinaret.

Webinaret starter kl. 17.00 onsdag 11. november. Det er gratis for medlemmer, påmelding sendes til: ole.auten@norbi.no

Har du spørsmål du ønsker svar på når det gjelder åpen yngelråte? Send den til e-post: ole.auten@norbi.no innen tirsdag 3. november. Spørsmålene vil være et viktig bidrag til å formidle den informasjonen våre medlemmer etterspør, og vil inkluderes som om en del av presentasjonen vår.

Ønsker du å lese mer om sykdommen åpen yngelråte? Klikk her