Her kan du melde deg inn i Norges Birøkterlag. Organisasjonen består av tre ledd, sentalt, fylkeslag og lokallag. Her velger du hvilket lokallag du ønsker å være medlem av, fylkeslag og sentralt ledd følger automatisk med lokallaget du velger. En oversikt over de ulike lokallagene finner du her

 • Navn

 • Brukernavn kan ikke forandres
 • Skriv inn passordet ditt . Minimum length of 6 characters.
  The password must have a minimum strength of Svakt.
  Styrke indikator
 • Skriv inn passordet på nytt
 • Kontaktinfo

 • Vennligst velg et lokallag. Det er ikke mulig å være medlem i kun fylkeslag eller Norges Birøkterlag sentralt.
 • Velg kjønn
 • Required phone number format: ########
  Skriv inn telefonnummer

  Du vil motta en giro for innbetaling av kontingent sammen med medlemsbladet Birøkteren for februar. For de som melder seg inn etter februar vil giro komme pr e-post. Kontingenten består av tre deler, en til sentralt ledd, en til fylkeslag og en til lokallag. Dette gjør at kontingenten varierer fra lag til lag. I 2018 varierer det mellom kr 745 og kr 1050.

  Tidligere utgaver av Birøkteren kan du lese på vår hjemmeside. Du må logge inn med brukernavn og passord for å lese disse. B/P får du tilsendt etter innmelding. Eller du kan bruke glemt passord-funksjonen.
  Tidligere utkomne utgaver av Birøkteren ettersendes dessverre ikke.

  Gjennom medlemskap i et av våre lokallag får du:

  • Medlemsbladet Birøkteren 11 ganger pr år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens opperasjoner i bigården og har annonseplass.
  • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget
  • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
  • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
  • Mulighet til å delta på fagmøtene Honnemøtet og Agdermøtet med ulike temaer omkring birøkt.
  • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
  • Bistand i juridiske spørsmål.
  • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags aktive avlsarbeid med fokus på høyt honningutbytte, svermetreghet og godt lynne.
  • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags parestasjoner.
  • Hjelp ved utbrudd av sykdom.
  • Bistand fra Norges Birøkterlags konsulenter ved eventuelle spørsmål.
  • Tilgang til Norges Birøkterlags kursmateriell og informasjonsmateriell.
  • Tilgang til utstillingsmateriell.
  • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags honningemballasje og etikett.
  • Et hyggelig sosialt og faglig miljø.

  Comments are closed.