Årsmøtene i Norges Birøkterlag – coronavirussituasjonen

Til alle påmeldte til Norges Birøkterlag sitt årsmøte,
For å hindre smittespredning i størst mulig grad, vil ikke årsmøtet arrangeres med fysisk oppmøte av alle delegater som planlagt.
Styret trenger å se på alternative løsninger for organisasjonen, og vil komme med mer informasjon over helgen i etterkant av nytt styremøte.