Årsmøtene til Norges Birøkterlag og Honningcentralen vil ikke gjennomføres som planlagt pga. coronavirussituasjonen

Til alle påmeldte til årsmøtene i Norges Birøkterlag og Honningcentralen

For å hindre smittespredning, vil ikke årsmøtene foregå fysisk med oppmøte på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Styret i Norges Birøkterlag har sendt e-post til alle sine delegater med en alternativ plan for gjennomføring av årsmøtet. Ved eventuelle innspill til denne planen, ta kontakt med deres fylkesleder, som formidler dette videre til styreleder.

Honningcentralen vil i løpet av uken sende ut mer informasjon til sine andelseiere. Ved behov for kontakt, følg lenke: https://www.honning.no/kontakt.