Medlemsinformasjon

Alle medlemmer i Norges Birøkterlag har i dag mottatt en e-mail fra sekretariatet med forskjellig informasjon. Vedlagt e-mailen var bl.a. medlemsbrev for mars 2020 fra generalsekretæren. Du kan lese brevet i sin helhet nedenfor.

Vedlagt var også et spørreskjema i forbindelse med EU-prosjektet BeeB som skal lage digitale løsninger for kurs- og kunnskapsformidling innen birøkt. Vi ber deg svare på BeeB spørreskjemaet som du også finner nedenfor, og returnere det til Bjørn Dahle innen 1. april. Svarene dine vil være et viktig bidrag inn i prosjektet.

Til alle medlemmer i Norges Birøkterlag

Vi håper dere er friske og tar gode forhåndsregler i en utfordrende tid. Norges Birøkterlag ber alle medlemmer, lokal- og fylkeslag om å følge råd fra nasjonale og lokale myndigheter for å hindre smittespredning. Nå er det viktig å stå samlet og ta vare på hverandre. Sekretariatet i Norges Birøkterlag følger myndighetenes anbefalinger og tiltak tett, slik at vi raskt kan finne gode løsninger for å gjøre hverdagen som birøkter litt lettere. Vi jobber hele tiden med å tilpasse oss den nye situasjonen som har oppstått, til det beste for våre medlemmer. Vi har per i dag ikke svar på alle problemstillinger som oppstår som følge av coronavirus-situasjonen, men jobber oss gjennom de ulike sakene steg for steg. Norbi.no og «nyheter» blir vår viktigste kanal fremover, for å sende ut relevant og nyttig informasjon til våre medlemmer.

Ta gjerne kontakt om du har noe på hjertet.

Med vennlig hilsen

Bjørn Dahle, Dagrun Rommen, Ole Auten, Åse Holen, Luis Cadahia-Lorenzo og Camilla Larsen

Brev til alle medlemmer 19. mars 2020

BeeB_Spørreskjema til alle medlemmer

Pressemelding Espeland smykker og samarbeid med Norges Birøkterlag 19. mars 2020