Nyhetsbrev for juni

Nyhetsbrev for juni er sendt alle våre medlemmer på e-post. Vi håper sakene er relevante og nyttig for deg som birøkter.

En av sakene vi ønsker å fremme i dette nyhetsbrevet er en veileder om ville pollinatorer og honningbier. Styret og sekretariatet har utarbeidet et dokument med informasjon om den forskningen som foreligger, utfordringer og muligheter, samt sett på hvordan vi kan få til et godt samspill mellom ville pollinatorer og birøkt.

Har du meninger rundt dette temaet, setter vi stor pris på innspill.

Vi har også utviklet egne medlemssider på hjemmesiden vår, hvor dere blant annet nå kan finne Birøkteren digitalt.