Nyhetsbrev til alle våre medlemmer

I en utfordrende tid hvor mange av oss ikke treffer våre venner og bekjente slik som tidligere, er et av sekretariatets fokusområder å sørge for at viktig informasjon for birøktere kommer frem til alle våre medlemmer.
Vi tilrettelegger for nye og digitale løsninger som sikrer at både næringsbirøktere og hobbybirøktere kan drive god birøkt. I dag publiseres et nytt nyhetsbrev. Det kommer i ny form og layout. Vi håper dere liker fornyelsen.

I nyhetsbrevet informerer vi kortfattet om aktuelle saker, med lenke til mer utfyllende informasjon.

I mailen til medlemmene er det også lagt ved lenker til alle publiserte «Birøkteren» for 2019  og 2020, slik at dere kan kose dere med ekstra lesestoff i påsken.

Brevet sendes til alle medlemmer på mail. Flere medlemmer har dessverre ikke registrert sin e-post adresse på «min side». Dersom dere ønsker å motta nyhetsbrev i fremtiden, ber vi dere registrere e-postadressen deres i medlemsregisteret. Trenger dere hjelp til dette, kontakt Ole.auten@norbi.no

Sjekk også «nyheter på norbi.no, her legger vi ut aktuelt stoff fortløpende.