Norges Birøkterlag

Norges Birøkterlag som ble stiftet i 1884, er birøkternes faglige organisasjon med lokallag i alle fylker i landet. Organisasjonen er til for alle som har interesse for birøkt. Enten du har én eller flere hundre bikuber vil medlemskapet i Norges Birøkterlag gi fordeler og være til god hjelp.

Dersom du blir medlem i et birøkterlag vil du motta 10 utgaver av bladet Birøkteren per år.

Ved hjelp av artikler og bilder skal bladet å gi et aktuelt bilde av politikk, drift, avl, sykdom og annet som har med bier, honning og birøkt å gjøre.

Norges Birøkterlag jobber utrettelig på for å sikre birøkterens vilkår. Enten det er for gode landbrukspolitisk rettede mål, driftsvilkår eller avl og sykdomsbekjempelse, så har Norges Birøkterlag en tydelig stemme. 

Videre er Norges Birøkterlag den eneste instansen i Norge med høy faglig tyngde på disse områdene.

Våre ansatte

Med forskjellige fagfelt er vi sterkt rustet for 

Camilla Larsen

Generalsekretær

Svarer på organisasjonsspørsmål, næringspolitikk og generell informasjon.

Tora W. Hoel

Rådgiver

Svarer på spørsmål vedrørende avlsarbeidet, dronningavl, testing, reinavlsområder og pare-stasjoner.

Trond Gjessing

Seniorrådgiver

Svarer på generelle spørsmål vedrørende bier og birøkt. Spesialkompetanse innen driftsøkonomi og -teknikk, forebyggende helsearbeid og sykdommer. Tar imot tips til bladet Birøkteren.

Åse Holen

Kontorsekretær

Svarer på henvendelser om innmeldinger, utmeldinger, kontingent, møter og kurs. Hun er også ansvarlig for bestilling av informasjons- og kursmateriell, samt ulike brosjyrer.

Bjørn Dahle

Seniorrådgiver

Svarer på generelle spørsmål vedrørende bier og birøkt. Spesialkompetanse innen forebyggende helsearbeid, sykdom og driftsteknikker.

Aina Aksnes

Organisasjons-medarbeider

Svarer på henvendelser om hjemmeside, medlemsprogrammet, sosiale medier, profilering, generelt om birøkt.