Styret i Norges Birøkterlag

Vårt styre

Litt tekst om styret

Styreleder Vegard Sveiven

Kontakt: vegtomme@frisurf.no

Telefon: 909 19 825

Nestleder Knut Espevig

Kontakt: knut@g3.no

Styremedlem Svein Larsen

Kontakt: fredboet@online.no

Telefon: 957 32 847

Styremedlem Sissel Goodgame

Kontakt: sisselgoodgame@gmail.com

Telefon: 468 23 588

Styremedlem Elin Sollie 

Kontakt: easollie@online.no

Telefon: 926 96 794

Varamedlemmer

1. Johannes Berget

2. John Erik Hansen