Hva er en bisverm?

Biene svermer som en del av deres naturlige formeringsprosess. Ved sverming lager biene en ny dronning, og den gamle dronningen drar av gårde med omtrent halvparten av arbeiderbiene for å lete etter et nytt sted å etablere seg. I utgangspunktet er bier veldig rolige insekter, og de er ikke ute etter å stikke folk. Før biene reiser av gårde fyller de seg med honning, en nistepakke på reisen. Med magen full av honning er det vanskeligere for bia å bøye kroppen sin for å stikke. Biene er i tillegg veldig fokusert på å finne seg et nytt hjem når de svermer. Derfor er biene ekstra fredelige når de svermer.

Hvordan kjenne igjen en bisverm?

Når biene svermer, vil du kunne se en mørk sky som beveger seg. Veps og humler svermer ikke, så man vil derfor ikke se disse i en slik mørk sky. Bisvermen slår seg ned på en gren eller lignende hvor den blir sittende mens speiderbier er ute og ser etter et nytt hjem. Hvis svermen sitter på et sted som er lett tilgjengelig, er det enkelt for en birøkter å fange en slik sverm. Hvis svermen får henge i fred, vil biene sannsynligvis fly av gårde til et nytt sted i løpet av en dag eller to. I perioder med dårlig vær vil svermen bli sittende på grenen, og de vil etter hvert starte å bygge vokskaker. Disse vokskakene er karakteristisk for honningbier. De består av parallelle skiver av voks hvor man ser små sekskantede hulrom med honning, pollen eller biyngel inni.

1) Bisverm som har hengt lenge og har begynt å bygge vokstavler.

2)  Bisverm som har vært lenge i låvevegg. Her må veggen brytes opp og bier, voks og honning fjernes.

 

Er du usikker på om det er bier, veps eller andre insekter du har fått på besøk?

 

Honningbier

Honningbier varierer i farge fra nesten svart til gylden brune. De har en hårete kropp.

Veps

Veps har lysegule og svarte striper og markeringer på kroppen. Veps forveksles ofte med honningbier fordi de har omtrent samme størrelse, men det er lett å skille de på grunn av den ulike fargen.

Humler

Humler er svarte med noen lyse gule striper på bakkroppen. Fargen på stripene varierer fra gråhvit til oransje eller brun, farge og antallet striper avhenger av hvilken rase humlen er. Humler er svært hårete og større enn honningbier.

 

Hva skal man gjøre med en bisverm?

Honningbier er husdyr – produksjonsdyr på linje med storfe og småfe. Honningbier lever ikke vilt i Norge. Alle svermer skal derfor håndteres. Man bør også fjerne eventuell voks og honning som svermen etterlater seg. Hvis du har fått en bisverm i hagen, kan du ringe ditt nærmeste lokale birøkterlag for å få hjelp med å fange inn svermen. Oversikt over lokale birøkterlag finner du her. Vær klar over at birøkteren kan forlange godtgjørelse for oppdraget.

Du kan også prøve brannvesenet. De skal rykke ut for å hjelpe dyr i nød, men det kan være ulik praksis fra sted til sted. Ikke alle brannkorps har lift som er nødvendig for svermer som sitter høyt. Det lokale Mattilsynet på 22 40 00 00 kan kontaktes, eller politiet som kan ha oversikt over lokale svermfangere.

Hva om svermen sitter høyt, i pipa eller inni veggen?

Sitter bisvermen høyt, kan det være at brannvesenet kan bistå. Hvis den er i pipa eller inni en vegg hvor det er vanskelig å få tak i den, anbefaler vi at du ringer et skadedyrfirma for å få fjernet biene. Men først bør du være sikker på om det er honningbier eller villbier? Er det snakk om villbier, vil du se enkeltbier som flyr inn og ut av hulrommet. Disse er solitære og gjør ingen skade, så det er da ikke nødvendig med tiltak.
Dersom det er snakk om honningbier kan vi si på generelt grunnlag at det vil være stor trafikk inn og ut av hullet, her snakker vi flere 100 bier inn/ut per minutt på en sommerdag. I et slikt tilfelle må du tilkalle skadedyrfirma som må avlive biene. Hvis du har god forsikring, så kan det være at dette dekkes. Veggen må åpnes opp for å fjerne det biene har bygget (bivoks) og tette godt igjen, ellers vil nye biesvermer kjenne lukten av voks og lokkes til og slå seg ned på samme sted.

 

Er det greit å avlive honningbiene?

Hvis du får hjelp av en birøkter til å fange inn bisvermen, vil han eller hun som regel ta med seg biene til en bikube, slik at samfunnet får leve videre. Av og til velger birøkteren å avlive bisvermen. Et skadedyrfirma vil i de fleste tilfeller avlive biene.

Mange er oppmerksomme på at vi skal ta vare på biene. Da virker det kanskje litt rart at Norges Birøkterlag i enkelte tilfeller sier at det er greit å avlive en bisverm. Årsaken til dette er forebygging av sykdom. Bier er husdyr som stelles av birøktere. Birøkteren sørger for at biene har nok plass, nok mat og blir tatt vare på. I de sjeldne tilfeller hvor biene blir syke vil birøkteren sette inn tiltak.

Bisvermer har ikke fått det samme stellet fra en birøkter. Man vet ikke hvor de kommer fra, eller hvilken helsestatus de har.

Det er svært strenge regler for behandling av svermer i Norge. Det er kun birøktere med sertifisert bigård som kan ta vare på svermer. Det er også strenge krav til karantene, behandling og helsekontroll av bisvermen før den eventuelt kan tas inn i egen bigård. Bisvermen har ikke nødvendigvis dronning av godt avlsmateriale, slik at det også er nødvendig å bytte dronning hos svermen.

Av hensyn til smitterisiko og lovpålagte krav er det i en del tilfeller mer hensiktsmessig å avlive svermen enn å behandle den.

Oppsummering av hva du bør gjøre når du har fått besøk av en bisverm:

  1. Kontroller at det er en bisverm.
  2. Ring ditt lokale birøkterlag for å høre om det er en birøkter i nærheten som kan hjelpe deg. Du kan også ringe Mattilsynet, brann eller politi for å få bistand, eller en oversikt over lokale svermfangere.
  3. Dersom svermen sitter slik til at den er vanskelig å fange, bør du kontakte et skadedyrfirma.
  4. Ta det ellers med ro og nyt synet av en av naturens spennende opplevelser.