Ofte stilte spørsmål

Nedenfor finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får i forbindelse med bier og birøkt.

Starte med bier

 • Hvordan starter jeg med birøkt?

  Å drive med birøkt er en spennende og givende hobby eller næring. Man kommer nært på naturen, og følger årstidene gjennom bienes øyne. Men for å bli en flink birøkter er det ikke nok å bare være interessert, lese om bisamfunnet og kikke ned i en kube. Man må være tålmodig nok til å sette seg grundig inn i faget, og man må kunne arbeide rolig og behersket selv om biene stikker av og til.

  Se egen side om dette.

 • Hvor mye honning blir det?

  Dette er et vanskelig spørsmål. I snitt får en birøkter 25 kg pr kube pr år ifølge statistikken vi får inn. Men her er det store variasjoner, og det er mange faktorer som spiller inn. Noen av faktorene kan du regulere selv, slik som å hindre at biene svermer (dette lærer du på nybegynnerkurs eller av en fadder), sørge for å ha en ung dronning av god avstamming (NB har eget avlsmateriale som er tilgjengelig for medlemmene), fôre de i trekkløse* perioder slik at eggleggingen ikke stopper opp  osv.. Andre faktorer som spiller inn er trekkgrunnlaget (mange velger å flytte kubene sine til bedre trekkområder, spesielt lyngtrekket på høsten), været (mye regn fører til at biene sitter inne og ikke får sanket nektar, tørke fører til lite nektardannelse i blomstene).

  (*Trekk er en betegnelse på at blomstene gir godt med nektar som biene kan hente. Trekkløse perioder kan bety at det ikke finnes noen blomster som gir nektar innenfor området biene kan eller at det er dårlig vær som hindrer biene å fly ut.)

 • Hvor mange kuber bør jeg starte med?

  Vi anbefaler at du starter med mellom to og seks kuber som nybegynner. Flere enn seks kan bli litt voldsomt til å begynne med, og med færre (dvs. en) så har man ingen kuber å gå på hvis man skulle ha et uhell (som at biene i kuben dør). Ettersom man lærer mer kan man øke kubeantallet sitt til det antallet man ønsker.

  Ønsker du å begynne som næringsbirøkter anbefaler vi at du starter i det små, og at du fordobler antall kuber hvert år. På den måten øker antall kuber i takt med kunnskap og erfaring.

 • Hvor kan jeg gå på kurs?

  Norges Birøkterlag tilbyr ulike kurs. Kursene arrangeres i hovedsak av de lokale birøkterlagene. Hvis du har lyst til å gå et nybegynnerkurs i birøkt, eller hvis du er birøkter og har lyst til å delta på noen av de andre kursene vi tilbyr, så ta kontakt med ditt lokale birøkterlag og spør om de eller et av nabolagene skal arrangere dette kurset.

  Se her for mer informasjon

Sverming

 • Hvem kan fange inn og behandle svermer?

  Det er strenge regler for behandling av svermer. Dette er for å hindre smitte av bisykdommer.

  Det er kun birøktere med sertifisert bigård som kan opprette svermebigårder. Skal man ta vare på bisvermer må disse plasseres i en egen svermebigård, gjennomgå behandling og sertifiseres før de tas inn i en ordinær bigård.

 • Er det greit å avlive honningbiene?

  Mange er oppmerksomme på at vi skal ta vare på biene. Da virker det kanskje litt rart at Norges Birøkterlag i enkelte tilfeller sier at det er greit å avlive en bisverm.

  Årsaken til dette er forebygging av sykdom. Man vet ikke hvor svermen kommer fra, eller hvilke sykdommer den har. Biene kan ha kommet med en kontainer eller båt fra utlandet. Det er strenge krav til karantene, behandling og helsekontroll av bisvermen før den eventuelt kan tas inn i egen bigård. Ut i fra hensyn til smitterisiko og lovpålagte krav er det i en del tilfeller mer hensiktsmessig å avlive svermen enn å behandle den.

 • Hva gjør jeg med svermen?

  Når du har fjernet en sverm må du avgjøre om du kan og vil beholde den, eller om du vil/må avlive den. Ønsker du å beholde svermen så krever denne spesielt stell.

  Les mer om sverming herBiene svermer

Sertifisering av birøkt

 • Hva er sertifisering og må jeg sertifisere meg?

  Det er kun tillatt å selge eller flytte bier og utbygde vokstavler som kommer fra sertifisert bigård. Dvs. at du må sertifisere bigården din dersom du skal selge eller flytte bier og utbygde vokstavler, ellers trenger du det ikke. Dersom du gjennomfører og består kompetansekurs for birøktere (sertifiseringskurs) kan du selv sertifisere bigården din. Alternativt må Mattilsynet utføre sertifiseringen mot et fastsatt gebyr.

 • Hvordan blir jeg sertifisert birøkter?

  For å bli sertifisert birøkter må du gjennomføre og bestå kompetansekurs for birøktere (sertifiseringskurs) godkjent av Mattilsynet. Da kan du utføre helsekontroll i egen bigård. Du er sertifisert birøkter i 10 år.

  På Medlemssidene kan du se en veiledning i hvordan du gjennomfører registrering og sertifisering av bigård hos Mattilsynet.

 • Hvor kan jeg ta sertifiseringskurs?

  Kompetansekurs om bier arrangeres i regi av lokallagene. Disse finner du her: https://norbi.no/finn-fylkes-og-lokallag/

 • Hvordan blir jeg resertifisert?

  De birøkterne som har tatt kompetansekurset tidligere og som skal resertifisere seg, kan gjøre dette ved bare å ta eksamen på nytt. Norges Birøkterlag vil imidlertid anbefale deltakelse på det obligatoriske fagforedraget for å få en oppfriskning av kunnskap og en orientering om evt. ny fagkunnskap og krav.

Kompensasjon for sukkeravgift

 • Hvordan søke om kompensasjon for sukkeravgift?

  Norges Birøkterlag bistår sine medlemmer med å søke om tilskudd som kompensasjon for sukkeravgift for sukker som brukes til biefor. Veiledning og søknadsskjema er tilgjengelig på «min side».

  For å få tilgang til søknadsskjema kreves det enten et gyldig medlemskap (betalt kontingent for inneværende år) eller at man er registrert som søker.

  Tilskuddet regnes ut på grunnlag av satsen for sukkeravgift pr 1. september, antall innvintrede bifolk (to- eller tre-dronningkuber regnes som ett bifolk) og antall kilo forbruk av sukker.

  NB: Søknadsfristen er per i dag 15. oktober. Søknader etter fristen er ikke mulig å registrere inn i vårt system.

  For ikke- medlemmer: kontakt post@norbi.no.

Bier til sjenanse

 • Jeg har fått mange bier i hagen, hva gjør jeg?

  Hvis du har fått en bisverm i hagen, kan du ringe ditt nærmeste lokale birøkterlag for å få hjelp med å fange inn svermen. Oversikt over lokale birøkterlag finner du her.

  Vær klar over at birøkteren kan forlange godtgjørelse for oppdraget. Du kan også ringe det lokale Mattilsynet på 22 40 00 00, lokalt politikontor eller brannvesen som ofte har oversikt over lokale svermfangere.

  Sitter bisvermen høyt, i pipa eller andre steder hvor det er vanskelig å få tak i den, anbefaler vi at du ringer et skadedyrfirma for å få fjernet biene. Sitter svermen i en vegg, pipe e.l. er det spesielt viktig å fjerne all voks og honning for at ikke nye svermer skal slå seg ned her.
  Les mer om sverming her

 • Jeg har fått bier i vegg/tak, hva gjør jeg?

  Sitter bisvermen høyt, i pipa eller andre steder hvor det er vanskelig å få tak i den, anbefaler vi at du ringer et skadedyrfirma for å få fjernet biene. Sitter svermen i en vegg, pipe e.l. er det spesielt viktig å fjerne all voks og honning for at ikke nye svermer skal slå seg ned her.

 • Jeg lurer på om jeg har besøk av bier, eller er det andre insekter?

  På sommeren er det mange som lurer på hva de skal gjøre med insekter som blir nærgående, i hagen, på terrassen, i sandkassen, eller lignende. Kan man bli kvitt de? Hva kan man gjøre?

  Her finner du ut om det er bier, veps eller andre insekter:  https://norbi.no/biene-svermer/

  Om det er en hel bisverm, kontakt det lokale birøkterlaget og spør om de kan hjelpe deg med å fange svermen. https://norbi.no/biene-svermer/

  Er det andre insekter, foreslår vi at du lar de være i fred. Det er naturlig med insekter om sommeren.

Annet

 • Er Norges Birøkterlag og Honningcentralen det samme?

  Nei, de er ikke det samme. Norges Birøkterlag er en interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen birøkt, og alle områder som kan ha betydning for birøkt.
  Honningcentralen SA er et samvirkeforetak som skal styrke medlemmenes økonomi på kort og lang sikt, hovedsaklig gjennom omsetning av honning, og salg av produkter. Les mer her: Om Honningcentralen SA  Se også Honningcentralens nettside: www.honning.no

  Mange birøktere er medlem i begge organisasjonene. Honningcentralen har per 2021 ca 1500 medlemmer, Norges Birøkterlag har på samme tidspunkt ca. 4500 medlemmer.

   

Om å hjelpe biene

 • Bør jeg sette opp en bikube som bier kan flytte inn i?

  I Norge regnes honningbier som husdyr og som da skal ha en eier. Med dette følger det et ansvar knyttet til dyrevelferd og regelverk. Å sette ut en tom bikube for å tiltrekke seg en sverm med honningbier ikke vil være hensiktsmessig dersom man ikke ønsker å være birøkter og gi dem nødvendig stell.

  Det er mer hensiktsmessig å tilrettelegge for ville pollinerende insekter som humler og solitære bier. Det finnes en rekke insektshoteller for solitære bier og man kan også få kjøpt humlekasser hvor humler kan etablere seg. Se informasjon om dette f.eks. på https://www.lahumlasuse.no/

 • Hvordan kan jeg hjelpe biene?

  Honningbier i Norge er husdyr og de har eiere – birøktere – som passer på at de har det bra. Det finnes utfordringer og sykdommer som vi gjerne vil forske mer på. Vi har også et viktig arbeid for å bevare brunbia, som er den opprinnelige nordiske bia og som er utryddingstruet. Forholdet til andre pollinerende insekter er viktig. Honningbier lever side om side med humler og ville bier, og vi forsker på hvordan dette kan foregå på en bærekraftig måte, også i fremtiden. Hvis du vil støtte dette arbeidet kan du kjøpe et nydelig Redd en bie-smykke fra Espeland smykker – da går 50,- til vårt arbeid for biene. De fleste gullsmeder forhandler disse: https://www.espeland.no/

  Humler og solitære bier kan ha det vanskelig når gamle beitemarker og vill natur går tapt. Da kan du hjelpe ved å sette opp humlekasser og insektshopteller. Se La Humla Suse for gode råd om dette.