Vedtekter

Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser innen birøkt og alle områder som kan ha betydning for denne.

Norges Birøkterlag skal arbeide for en rasjonell og lønnsom birøkt. Dette gjelder bihelse, forskning, avl, forsøk og erfaringsutveksling. Norges Birøkterlag skal også ivareta birøkten gjennom undervisning, rådgivning og økonomi.

Norges Birøkterlag skal arbeide for en ordnet og trygg omsetning av honning og bivoks.

Norges Birøkterlag skal ivareta medlemmenes næringspolitiske interesser gjennom samarbeid med Honningcentralen SA, landbruksorganisasjoner og andre aktuelle sammenslutninger.

Her kan du lese hele dokumentet Vedtekter for Norges Birøkterlag gyldig fra 20. mars 2021

Her finnes Instruks for valgnemnda.