Pærebrann

Pærebrann er en plantesykdom, som er forårsaket av bakterien Erwinia amylovora, angriper pære- og epletrær og en rekke andre planter i rosefamilien. Grunnen til at den blir nevnt her er at honningbiene kan spre smitten. Den har vært kjent i USA i mer enn 200 år og kom til Europa for ca. 50 år siden. I dag er den påvist i de fleste land i Europa. Norge har i mange år hatt strenge importbestemmelser for vertplanter av pærebrann.

Finland og Island er de eneste landene i Europa uten funn. I Norge drives aktiv bekjempelse. Pærebrann fører til rask visning av blomster og skudd, og er på verdensbasis den viktigste skadegjøreren i eple- og pæredyrkingen.

Flere kommuner i Agder, Rogaland, Vestland og Møre-og Romsdal  ligger i pærebrannsone eller bekjempelsessone, og er omfattet av

Forskrift om tiltak mot pærebrann (Erwinia amylovora) – tiltak mot spredning av pærebrann mellom 1. mai til 10. oktober (§ 6).

Flytteforbudet gjelder ikke for bikuber og parebifolk etter at de har stått innesperret i 48 timer, og for bidronninger når de har stått innesperret i 48 timer og følgebiene deretter avlives før bidronningen innføres i kuben.

Se: Flytteforbud for bier i mellom enkelte områder og Områder i Norge som er fri for pærebrann

Ønsker du å vite mer om pærebrann?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.