Varroamidd

For å forstå hvordan man best kan unngå skadelige effekter fra varroamidd er det viktig å ha basiskunnskaper om denne parasitten, som sammen med medfølgende virusinfeksjoner er den største enkelttrusselen mot honningbier i dag.

Som regel vil et bifolk bukke under tre år etter en varroamidd har etablert seg i bifolket, hvis man ikke gjennomfører noen form for bekjempelse.

For å bremse utviklingen av varroamidd er det viktig å behandle med oxalsyre sent på høsten, når kuben ikke lenger har yngel. Flere birøktere er bekymret for varroasituasjonen i kubene sine. Dersom dine bifolk har mye midd, kan det være en god idé å behandle dem med maursyre om i sommer. Maursyre kan benyttes selv om det er yngel i kubene.

Norges Birøkterlag har utarbeidet et temahefte VARROA OG VARROABEKJEMPELSE. Heftet får du kjøpt for kr. 100,- + porto ved henvendelse til post@norbi.no

Ønsker du å vite mer om varroamidd?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.