Varroamidd

For å forstå hvordan man best kan unngå skadelige effekter fra varroamidd er det viktig å ha basiskunnskaper om denne parasitten, som sammen med medfølgende virusinfeksjoner er den største enkelttrusselen mot honningbier i dag.

Viktig å vite dersom du skal kjøpe eller selge bifolk: Det finnes områder i Norge der Varroa ikke er påvist; Sogn- og Fjordane, Møre- og Romsdal, og i Midt- og Nord-Norge (i grove trekk nord for Steinkjer).
Det er flytterestriksjoner for å begrense spredning av varroa til disse områdene (se soneinndeling i vedlegg II i landdyrsporbarhetsforskriften). Kravene til slik flytting finnes i samme forskrift i § 13.

Som regel vil et bifolk bukke under tre år etter en varroamidd har etablert seg i bifolket, hvis man ikke gjennomfører noen form for bekjempelse.

Varroamidden reduserer helsetlistanden hos bifolket på flere måter:

  1. Midden suger fettrikt vev fra biene, enkeltbiene blir svekket
  2. Midden overfører virus raskere mellom bier, bifolket svekkes
  3. Midden har en utviklingskurve med en topp seint på sommeren, sammenfallende med når vinterbiene produseres. Mye midd gir mindre livskraftige vinterbier.

Å fjerne droneyngel gjennom våren og forsommeren bør inngå som et standard tiltak, det er en effektiv metode som reduserer middens eksplosive vekst tidlig i sesongen. Som standard anbefales også årvisst en behandling med oxalsyre sent på høsten, når kuben ikke lenger har yngel. Norges Birøkterlag anbefaler alle å skaffe seg oversikt over mengden varroa i bifolket, og utføre behovsprøvde tiltak deretter. Dersom du ved å telle midd i juni/juli avdekker oppnådde skadeterskler, anbefales en sommerbehandling med maursyre. Maursyre kan benyttes selv om det er yngel i kubene, men må kun brukes i en periode der det ikke er nektar/honning i kuben.

Norges Birøkterlag har utarbeidet et temahefte VARROA OG VARROABEKJEMPELSE. Heftet får du kjøpt for kr. 100,- + porto ved henvendelse til post@norbi.no

Ønsker du å vite mer om varroamidd?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.