Finn fylkes- og lokallag

Ved å kontakte lagene får du orientering om kurs, medlemskapsbetingelser, praktiske råd i birøkt m.m. For hjelp med bisverm kan du gå til ditt eget fylke, og ta kontakt med lokallagslederen.

Velg fylkes- og lokallag i listen under.