Regjeringen må bevare norske honningbiers helse

Mandag 13. januar hadde generalsekretær Camilla Larsen, seniorrådgiver Dagrun Rommen og leder i Nei til EU Kathrine Kleveland, møte med statssekretær Widar Skogan, fagdirektør Stein Ivar Ormsettrø og seniorrådgiver Kjersti Nilen Barkbu hos Mat – og Landbruksdepartementet. Målet med møtet var å høre hvordan regjeringen jobber med EU sin nye dyrehelselov, som skal implementeres i Norge i 2021. Den tillater vandringsbirøkt over landegrenser. Vi diskuterte hvordan vi best mulig kan ivareta norske interesser og trygge våre norske honningbier, når loven innføres i Norge.

Verifiserte skader i dine bifolk?

Apimondia et internasjonal forbund for ulike Birøkterlag og -foreninger i verden. De er mest kjent som arrangør for Apimondia kongressene, som holdes annen hvert år i ulike deler av verden. https://www.apimondia.com/en/