Historisk årsmøte i Norges Birøkterlag

Pga. coronavirussituasjonen ble det umulig å avholde årsmøtet som planlagt på Gardermoen. Det ble likevel gjennomført et årsmøte den 21. mars. Årsmøtet ble gjennomført ved videokonferanse for første gang - en historisk begivenhet!

Norges Birøkterlag ønsker ikke at noen delegater skal ha kostnader pga. at det opprinnelige årsmøtet på Gardermoen ble avlyst. Les mer nedenfor om hvordan du skal forholde deg for å få refundert evt. kostnader.

Medlemsinformasjon

Alle medlemmer i Norges Birøkterlag har i dag mottatt en e-mail fra sekretariatet med forskjellig informasjon. Vedlagt e-mailen var bl.a. medlemsbrev for mars 2020 fra generalsekretæren. Du kan lese brevet i sin helhet nedenfor.

Vedlagt var også et spørreskjema i forbindelse med EU-prosjektet BeeB som skal lage digitale løsninger for kurs- og kunnskapsformidling innen birøkt. Vi ber deg svare på BeeB spørreskjemaet som du også finner nedenfor, og returnere det til Bjørn Dahle innen 1. april. Svarene dine vil være et viktig bidrag inn i prosjektet.

Avløsning ved sykdom

Våren er i anmarsj og en ny birøktersesong står for døren. Coronaviruset kan gi birøktere betydelige utfordringer når det gjelder å stelle og følge opp sine bifolk hvis de blir syke, er i karantene og lignende.

Informasjon fra sekretariatet

Pga. coronavirussituasjonen vil ansatte i sekretariatet i Norges Birøkterlag ha hjemmekontor i tiden fremover, i første omgang til og med 26. mars. Vi vil likevel være tilgjengelige på e-post og telefon som normalt.

Årsmøtene i Norges Birøkterlag – coronavirussituasjonen

Til alle påmeldte til Norges Birøkterlag sitt årsmøte,
For å hindre smittespredning i størst mulig grad, vil ikke årsmøtet arrangeres med fysisk oppmøte av alle delegater som planlagt.
Styret trenger å se på alternative løsninger for organisasjonen, og vil komme med mer informasjon over helgen i etterkant av nytt styremøte.