Tropilaelapsmidd

Tropilaelapsmidd er en mellomstor, langstrakt midd, rødbrun av farge. Slekten Tropilaelaps inkluderer 4 arter som alle parasitterer honningbier i Asia, spesielt Apis dorsata, men finnes også hos Apis ceranae og Apis florea. 2 arter, Tropilaelaps clareae og T mercedesae har på samme måte som varroamidden foretatt et vertsskifte til den Europeiske honningbia Apis mellifera. Midden ble først funnet på europeiske honningbier på Filippinene, og har utviklet seg til å bli et problem i den delen av tropiske Asia som baserer seg på birøkt med A. mellifera. Den har også spredd seg til Papua New Guinea utenfor Asia.

Tropilaelaps-midden ligner på mange måter på varroamidden. De lever både i yngel og på levende bier, men sitter på biene i kortere perioder enn varroamidden. Den blir også oftere funnet gående rundt på tavlene. Munndelene til tropilaelapsmidden er langt mindre utviklet enn hos varroamidden, slik at tropilaelaps-midden ikke kan bite hull i huden på voksne bier. Dette gjør at den er avhengig av yngel for å spise. Dette er en viktig grunn til at den neppe vil overvintre i kaldere strøk, der biene har yngelfrie perioder.

Ønsker du å vite mer om tropilaelapsmidd?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.