Bladet Birøkteren

Tidsskriftet Birøkteren gis ut av Norges Birøkterlag. Det er 10 nummer i året, hvorav ett er dobbeltnummer. Birøkteren inneholder fagstoff om birøkt, oppdatert informasjon, veiledning om endringer i lover, forskrifter og regelverk og mye mer. Tidsskriftet sendes ut til Norges Birøkterlags medlemmer. For å lese Birøkteren på nett må du logge inn på Medlemssidene.

Her kan du lese to eksempler av bladet.

  1. Birøkteren – utgave 5-2019
  2. Birøkteren – utgave 7-2019