Døde eller svake bifolk – hva gjør du?

At et bisamfunn svekkes eller at hele bisamfunnet dør, kan ha flere årsaker. Medlemmer har tilgang til beskrivelse av biesykdommer og skadegjørere på våre medlemssider. Sertifiserte birøktere har innsikt i symptomer, og kan foreta en helsesjekk i egen bigård. Likevel kan det være vanskelig å forstå hva som er problemet hos det enkelte bisamfunn.
Under nevner vi de mest kjente årsaker til tap av bifolk i Norge:

Ønsker du å vite mer om døde eller svake bifolk?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.