Varsle Mattilsynet

Mattilsynet er et statlig forvaltningsorgan som bl.a. skal fremme dyrehelse og etisk forsvarlig hold av dyr, inkludert honningbier i Norge. Den enkelte birøkter har selv ansvar for at egen birøkt er i tråd med lover og regler. Regelverket gir oss rammer for å sikre at vi har friske honningbier, forebygger sykdom, hindrer spredning av sykdom ved utbrudd og har god dyrevelferd.

Hvis birøkteren ikke overholder regelverket kan Mattilsynet gi veiledning, evt. pålegge utbedringer, og i ytterste fall gå inn og gjennomføre tiltak selv.

Mattilsynet inspiserer alle slags dyrehold. De har ikke mulighet til å se innom alt og alle. Mattilsynet gjennomfører derfor tilsyn basert på risiko.

Mer informasjon om Mattilsynet og eventuelle varslingssystemer finner du på Mattilsynets hjemmeside.

Ønsker du å vite mer om varsle mattilsynet?

Les mer på medlemsidene

Er du ikke medlem? Klikk her.