Om Norges Birøkterlag


Norges Birøkterlag er en partipolitisk nøytral organisasjon som skal ivareta medlemmenes interesser innen birøkt og alle områder som kan ha betydning for denne.

Norges Birøkterlag skal arbeide for en rasjonell og lønnsom birøkt. Dette gjelder bihelse, forskning, avl, forsøk og erfaringsutveksling. Norges Birøkterlag skal også ivareta birøkten gjennom undervisning, rådgivning og økonomi.

Gjennom aktivt utadretta arbeid mot politikere, beslutningstagere, samarbeidspartner og andre som deler våre interesser skal vi søke å gi birøkteren best mulige rammevilkår.

Norges Birøkterlags årsmøte vedtok i 2022 en langtidsplan frem til 2026, her er den i pdf:
Langtidsplan 2022-2026_forside_sidenummerert

Kontakt oss