Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndboka er laget for at du som tillitsvalgt i Norges Birøkterlag på fylkes- og lokallagsnivå skal få noen verktøy til å arbeide effektivt i jobben du er valgt til å utføre.

Håndboka er et levende dokument og oppdateres ved behov. Ta gjerne kontakt med post@norbi.no hvis du har spørsmål eller forslag til endringer.

Alle aktiviteter som gjennomføres skal være forankret i vedtektene for Norges Birøkterlag, samt gjeldende lover og forskrifter. Vedtektene beskriver det formelle, og håndboka skal utfylle vedtektene med hensyn til hvordan foreningen drives i det daglige. Norges Birøkterlag har derfor samlet vedtekter og oversikt over ansvar og gjøremål for lokallagene og fylkeslagene i denne organisasjonshåndboka.

Innhold i håndboka

Organisasjonen

Lokallagene

Norges Birøkterlag er organisert i 105 lokallag fordelt over hele landet.
Lokallagets høyeste organ er årsmøtet, der medlemmene har tale- og stemmerett.
Lokallagene ledes av et styre. Du kan lese mer om virksomheten i lokallagene her.

Fylkesbirøkterlag

Lokallagene er samlet i 14 fylkeslag og 2 fylker med en fylkesrepresentant. Disse følger de gamle fylkesgrensene.
Fylkeslagets høyeste organ er årsmøtet. Lokallagene velger utsendinger dit.
Hvert fylkeslag ledes av et styre, de har også utvalg og komiteer. Du kan lese mer om virksomheten i fylkeslagene her.

Sentralleddet Norges Birøkterlag

Årsmøtet i Norges Birøkterlag er foreningens høyeste organ. Årsmøtet fastsetter vedtektene som organisasjonen styres etter.

Mellom årsmøtene ledes Norges Birøkterlag av et styre. Den daglige driften ledes av generalsekretæren, som understøttes av et sekretariat for å håndtere administrative oppgaver, samt forskning og utvikling.

Norges Birøkterlag har kontorer i Birøktens hus, Dyrskuevegen 20, 2040 Kløfta. Der holder sekretariatet til i 2. etasje. Kom innom, eller ta kontakt på epost post@norbi.no.

Birøkteren er foreningens medlemsblad. Tidsskriftet utkommer 10 ganger i året.

Vedtekter for Norges Birøkterlag som gjelder for alle nivåer i organisasjonen

Under er linker til nyttige dokumenter: