Bli medlem

Så hyggelig at du ønsker medlemskap i Norges Birøkterlag.

Kontingenten består av tre deler, en til sentralt ledd, en til fylkeslag og en til lokallag. Dette gjør at kontingenten varierer fra lag til lag. For 2024 koster medlemskapet mellom kr. 1155 og kr. 1455.
Husstandsmedlemmer betaler halv pris av ordinært medlemskap. Ta kontakt på post@norbi.no for innmelding av husstandsmedlem.

🐝NÅ: Ved nyinnmelding etter 1. juli betaler du halv pris for medlemskapet resten av året.
✅Den rabatterte prisen kommer frem når du skal betale. (Halv pris gjelder kun for nye medlemmer)

Her finner du en prisliste for kontingenten.
Listen er sortert alfabetisk etter "gammel" fylkesinndeling: Medlemskap 2024
 

Klikk her for å bli medlem (ekstern side)


Medlemsfordeler

Gjennom medlemskap i et av våre lokallag får du:

 • Medlemsbladet Birøkteren 10 ganger pr. år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.
 • Nyhetsbrev hver måned.
 • Tilgang til medlemssidene med nyttige verktøy og fagstoff.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags honningemballasje og etiketter.
 • Møter i lokal- og fylkeslaget.
 • Mulighet for kurs og veiledning.
 • Informasjon om aktuell varroabekjempelse og annet sykdomshindrende arbeid.
 • Informasjon om større fagmøter/kongresser med ulike temaer innen honning, birøkt og biprodukter. Eksempelvis Vossamøtet, Honnemøtet, Agdermøtet og i Trøndelag.
 • Du er med i dugnaden for å fremme birøkten ovenfor lovgivere og myndigheter.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags avlsmateriale.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags parestasjoner.
 • Bistand i juridiske spørsmål.
 • Hjelp ved utbrudd av sykdom.
 • Tilgang til Norges Birøkterlags kurs- og informasjonsmateriell.
 • Et hyggelig sosialt og faglig miljø.