Bli medlem

Velkommen som medlem i Norges Birøkterlag.
Kontingenten består av tre deler, en til sentralt ledd, en til fylkeslag og en til lokallag. Dette gjør at kontingenten varierer fra lag til lag.

 

Klikk her for å bli medlem (ekstern side)


Medlemsfordeler

Gjennom medlemskap i et av våre lokallag får du:

 • Medlemsbladet Birøkteren 10 ganger pr. år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.
 • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget.
 • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
 • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
 • Informasjon om større fagmøter/kongresser med med ulike temaer innen honning, birøkt og biprodukter. Eksempelvis Vossamøtet, Honnemøtet, Agdermøtet og Trøndelag.
 • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
 • Bistand i juridiske spørsmål.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags aktive avlsarbeid med fokus på høyt honningutbytte, svermetreghet og godt lynne.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags parestasjoner.
 • Hjelp ved utbrudd av sykdom.
 • Bistand fra Norges Birøkterlags konsulenter ved eventuelle spørsmål.
 • Tilgang til Norges Birøkterlags kurs- og informasjonsmateriell, medlemsbelagte nettsider og annen aktuell informasjon.
 • Tilgang til utstillingsmateriell.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags honningemballasje og etikett.
 • Et hyggelig sosialt og faglig miljø.