Bli medlem

Velkommen som medlem i Norges Birøkterlag.

Kontingenten består av tre deler, en til sentralt ledd, en til fylkeslag og en til lokallag. Dette gjør at kontingenten varierer fra lag til lag.
For 2021 er summen fra kr. 1030,- til kr. 1330,-
Ved innmelding etter 1. juli betaler nye medlemmer halv pris av ordinær kontingent.

Her finner du en prisliste for kontingenten. 
Listen er sortert alfabetisk etter "gammel" fylkesinndeling: Medlemskap 2021

Klikk her for å bli medlem (ekstern side)


Medlemsfordeler

Gjennom medlemskap i et av våre lokallag får du:

 • Medlemsbladet Birøkteren 10 ganger pr. år. Bladet inneholder aktuelle saker om birøkt, forteller om lover og regler, minner om sesongens operasjoner i bigården og har annonseplass.
 • Mulighet for å delta på møter i lokal- og fylkeslaget.
 • Mulighet til å delta på kurs og motta veiledning og opplæring.
 • Informasjon om aktuelle varroabekjempelsesmetoder og annet sykdomshindrende arbeid.
 • Informasjon om større fagmøter/kongresser med med ulike temaer innen honning, birøkt og biprodukter. Eksempelvis Vossamøtet, Honnemøtet, Agdermøtet og Trøndelag.
 • Bidra til at Norges Birøkterlag kan tale birøktens sak.
 • Bistand i juridiske spørsmål.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags aktive avlsarbeid med fokus på høyt honningutbytte, svermetreghet og godt lynne.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags parestasjoner.
 • Hjelp ved utbrudd av sykdom.
 • Bistand fra Norges Birøkterlags konsulenter ved eventuelle spørsmål.
 • Tilgang til Norges Birøkterlags kurs- og informasjonsmateriell, medlemsbelagte nettsider og annen aktuell informasjon.
 • Tilgang til utstillingsmateriell.
 • Mulighet til å benytte deg av Norges Birøkterlags honningemballasje og etikett.
 • Et hyggelig sosialt og faglig miljø.