Kan jeg importere bier?

Det finnes en lang rekke sykdommer, virus, bakterier, parasitter og skadedyr som biene ute i verden har. De aller fleste har vi ikke i Norge.
Derfor er det et svært strengt regelverk å følge dersom du planlegger å importere bier. Du kan importere bier til Norge dersom du oppfyller visse dyrehelsekrav. Biene skal følges av helsesertifikat. Flyttingen skal være meldt til myndighetene i opprinnelseslandet før biene flyttes. Det gjelder også spesielle krav til hvordan forsendelsene skal håndteres etter import.
Smittestoff finnes også i voks og brukt utstyr. Derfor er det forbudt å importere brukt utstyr. Det er krav om at all voks du bruker i Norge, skal varmebehandles i 120 grader i en halvtime. Dette er ikke et krav i utlandet, derfor må du kjøpe norsk voks.

Norske myndigheter har sammen med birøkterne hatt en knallhard strategi for å bekjempe åpen yngelråte de siste årene. Det er brukt millioner av kroner på å holde fritt for denne svært smittsomme og dødelige sykdommen. Åpen yngelråte er bare en av mange sykdommer som finnes i stort monn utenfor våre landegrenser.

Biene i Norge er gjennom generasjoner tilpasset norske forhold. De siste årene har det blitt mer fokus på verdien av lokal tilpasning. Systematisk avl og utvelgelse har gitt oss norske varianter av biraser som er tilpasset norske forhold. Vi skal være svært aktsomme i forhold til genetisk forurensing av våre norske bier.

Norge har noen av verdens friskeste bier. Vi er beskyttet av at landet vårt ligger langt mot nord. Det skal svært mye til for at sykdommer spres hit uten at birøkterne selv henter de inn ved å importere bier, voks eller brukt utstyr.